Wij zijn afhankelijk van giften. Alleen dankzij een netwerk van trouwe gevers kunnen wij het werk blijven doen. De Stichting Eljakim Ministries is door de Belastingdienst sinds 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN 816314718. Hierdoor zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. U vindt onze ANBI-gegevens op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/ door het invullen van ‘Eljakim’ (achter Instelling) en ‘Rhoon’ (achter Vestigingsplaats). Neemt u contact met ons op voor verdere vragen over giften en ANBI. Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld (maart 2016): René Grevers, Winterswijk, voorzitter, Gerrit Barends, Rhoon, secretaris, Frits Kuipers, Almelo, penningmeester. Wij attenderen u graag op een paar documenten met informatie over ons beleidszaken en de financiële verantwoording van de laatste jaren. De doelstelling van Stichting Eljakim Ministries Alle genoemde overzichten zijn beschikbaar in het gebruikelijke PDF-formaat. U dient te beschikken over Adobe Reader om deze te kunnen openen.

Fraudeprotocol

Waarom wij het doen In 2005 verscheen een advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen onder voorzitterschap van Herman Wijffels. De opdracht aan deze commissie luidde: “Ontwikkel en formuleer een stelsel voor goed bestuur, goed toezicht en doelmatig opereren van de goededoelenorganisatie, hierbij rekening houdend met de voorkeuren, behoeften en wensen van de relevante belanghebbenden.” Het is een uitgebreid rapport geworden, maar wel met een heldere boodschap. Met dit fraudeprotocol willen we laten zien dat we ons bewust zijn vaan de eisen die gesteld mogen worden aan een organisatie als de onze: wij willen ons verantwoorden aan onze donoren en aan degenen voor wie wordt gegeven! Vastgesteld door het bestuur van Stichting Eljakim Ministries op 7 januari 2016 1 Petrus 4: 10. Jullie moeten elkaar helpen. God zal ervoor zorgen dat jullie dat kunnen. Want hij heeft aan ieder van jullie een bijzondere kracht gegeven, die je goed moet gebruiken. checkmarkEljakim fraudeprotocol