Hoe het begon

In 1976 begonnen Gerrit en Leni Flach met hun zendingsopdracht in Nazareno. De bevolking werd bereikt met het bevrijdende evangelie van Jezus Christus en een eerste gemeente werd gesticht. Maar al snel gaven ze hun roeping nog meer handen en voeten door iets te doen aan de erbarmelijke situatie waarin veel kinderen leefden. Zo ontstond naast de gemeente de eerste Cebem, een evangelische dagopvang voor het welzijn van kinderen. Na het overlijden van Gerrit heeft Leni het werk dapper voortgezet en God heeft het werk – ondanks tegenstand en tegenslagen – bijzonder gezegend.

Uitgebreide zegen

Die zegen bleef niet beperkt tot Nazareno, want ook in Ibituruna – een dorpje 25 kilometer verderop – werd een gemeente gesticht en bijna tien jaar geleden werd ook daar een Cebem geopend. De omvang van Eljakim Ministries bleef niet beperkt tot beide gemeentes en Cebems, want in de loop van de tijd is ook een kleine boerderij onderdeel geworden van ons werk. Tegenwoordig voorziet de boerderij in een groot deel van de behoefte van de Cebems. Hier worden dagelijks honderden kindermondjes gevuld met gezonde groente en ook aan vlees en eieren is zelden gebrek.

Groei

Na enkele verkennende werkbezoeken zijn Wouter en Herma Berkhof in 2007 naar Nazareno geëmigreerd om leiding te geven aan het werk. En dat werk bleef groeien en gelukkig bleef Nederland niet achter bij die groei

Het thuisfront in Nederland

Eljakim Ministries is voor het werk vrijwel volledig afhankelijk van giften. Natuurlijk levert de boerderij een mooie bijdrage en soms wil ook de plaatselijke overheid – vooral rond verkiezingstijd – wel eens bijspringen. Maar zonder een trouwe kring van gevers kunnen we ons werk niet doen.

Zonder u kan het niet

Te vaak komt het voor dat we kinderen niet kunnen opnemen, omdat we de middelen niet hebben om voor ze te zorgen. Graag willen we meer zorg geven aan de ouders, zodat ze in staat zijn om beter voor hun kinderen te zorgen. De laatste jaren hebben we daarvoor naast Cebem in Nazareno een Centro da Vida (Centrum van Leven) gebouwd. De bouw is in een vergevorderd stadium, maar er zijn ook mensen nodig die gezinnen begeleiden en voorlichting geven.

Word nu deelnemer!

Lees verder hoe wij samen uw bijdrage concreet kunnen inzetten en zo samen met u het evangelie kunnen uitdragen naar gezinnen en kinderen die het zo nodig hebben!