Stichting Eljakim Ministries Brazilië

Natuurlijk kent u de beelden van uitgehongerde kinderen op TV. Schrijnende situaties als gevolg van oorlog of natuurgeweld komen zo dagelijks onze huiskamer binnen. We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe groot de ellende is in die situaties. Vrijwel altijd gaat het om duizenden - en vaak meer - slachtoffers. En al dat verschrikkelijke voorpaginanieuws is slechts het topje van de ellende die we in de wereld kennen. Het is om moedeloos van te worden. Maar wij zijn niet moedeloos!

Samen doen we er iets aan

Alle problemen in de wereld kunnen wij niet oplossen, maar kunnen wel degelijk iets doen! Al ruim 40 jaar zijn wij in Brazilië begaan met het lot van de allerarmsten. En dat laten we zien in ons werk daar!

Dat kunnen en willen we niet op eigen kracht, uw hulp en ondersteuning zijn daarbij onmisbaar.

Wat is armoede?

In het zuidoosten van Brazilië, in de staat Minas Gerais, hebben we enkele projecten om de grote armoede die daar heerst, te bestrijden. En dat doen we - dankzij uw hulp - met succes! Armoede is natuurlijk niet voorbij wanneer alle hongerige monden zijn gevuld, maar gaat veel dieper. Armoede is leven zonder hoop! In 90% van de gezinnen in Minas Gerais ontbreekt de vader en moeder komt vaak niet verder dan proberen te overleven. Door het ontbreken van voldoende aandacht en een goed voorbeeld vervallen kinderen vaak in dezelfde fouten als hun ouders. Stelen, lijm snuiven, drugs, alcohol, prostitutie en tienerzwangerschappen zijn het trieste gevolg. Dat is pas armoede! De dofheid in hun ogen dringt diep door in je hart!

Onze opdracht

Wij zien het als onze opdracht om dit patroon te doorbreken. Eljakim Ministries biedt opvang aan honderden straatkinderen en hoop aan gebroken gezinnen. We geven voorlichting over gezonde voeding, hygiëne en leren mensen te leven volgens Bijbelse principes. Het positieve effect is duidelijk te merken in de plaatsen waar we werkzaam zijn.

Onze droom

  • Geestelijke volwassenheid en economische zelfredzaamheid komen tot bloei
  • Iedereen kent gelijke rechten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs
  • Mensen leiden een eervol bestaan, gebaseerd op het christelijk geloof
  • Gezonde gezinnen leveren een positieve bijdrage aan de gemeenschap

Droomt u met ons mee?

Lees dan verder en kijk hoe wij ons werk praktisch uitvoeren en hoe u daarbij betrokken kunt zijn!

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.