Dit werk is nooit af

We bruisen van ideeën. We bidden om bevestiging en zegen voor onze plannen, want zonder die zegen zou alles in onze ogen vergeefse moeite zijn. Wat zou het mooi zijn als we onze visie breder konden inzetten. Helaas is de nood daarvoor groot genoeg. Veel gezinnen en dus ook kinderen leven in een uitzichtloze situatie en we hebben al vaak gezien dat we iets wezenlijks hebben kunnen betekenen.

Verhuizing van Cebem Ibituruna

In Ibituruna willen we Cebem graag verplaatsen. De huidige accommodatie – in enkele lokalen onder de kerk – voldoet allang niet meer om de te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar opvang. Het gemeentebestuur van Ibituruna heeft nu een leegstaand schoolgebouw ter beschikking gesteld, maar er moet nog heel wat gebeuren voordat dit gebouw geschikt is voor ons doel: nog meer kinderen een hoopvolle toekomst geven!

Nieuwbouw van Centro de Vida

In Nazareno vordert de bouw van het Centro da Vida (Centrum van Leven) gestaag. Dankzij uw giften en een mooie bijdrage van EO Metterdaad zijn we erin geslaagd om naast Cebem een mooi centrum te bouwen. Het project bevindt zich in de afrondende fase. Het centrum zal vooral gaan dienen om onze visie op gezinnen gestalte geven. Hier kunnen we in diverse ruimtes hulp bieden, zowel individueel als aan groepen. We staan nu voor de uitdaging om dit werk ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Dus hebben we vacatures voor specialisten op diverse terreinen met een visie om het reddende evangelie handen en voeten te geven.

Help mee!

U begrijp het al: uw ondersteuning is onmisbaar. Wilt u zich verbinden om dit deel van Gods opdracht mee uit te voeren? Samen kunnen we werken aan het herstel van een generatie die verloren dreigt te gaan. Op de pagina Contact kunt u zich aanmelden om op de hoogte te blijven.